30 Αυγούστου 2015

Την δική της Ιστοσελίδα απέκτησε η Μέριμνα Θράκης

Τον δικό της χώρο στο διαδίκτυο απέκτησε η Μέριμνα Θράκης για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι πληροφορίες αφορούν την πορεία, το έργο καθώς επίσης και […]