19 Νοεμβρίου 2014

Οι ιντερνετικές υποχρεώσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) εισήχθη ως μια νέα, ευέλικτη εταιρική μορφή με στόχο να αντιμετωπίσει ήδη εντοπισμένα προβλήματα που παρουσίαζε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) […]