10 Σεπτεμβρίου 2015

Μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του κανονισμού για τα cookies

Ο κάτοχος κάθε ιστοσελίδας οφείλει να έχει εφαρμόσει τους κανονισμούς για τα cookies το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ειδάλλως, θα παραβιάζει την πολιτική του […]