Εταιρική Ταυτότητα

Δίνουμε ζωή και εξελίσσουμε το Brand Name σας

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μια επιχείρησης είναι η Ταυτότητά της.
Με τον όρο Εταιρική Ταυτότητα εννοούμε τα διάφορα μέτρα σε μια επιχείρηση για τον συντονισμό μιας έννοιας ταυτότητας.

Μπορεί να συμπεριλαμβάνει μέτρα στον σχεδιασμό των προϊόντων και της γραφιστικής.

Πολλές φορές περιγράφει και μια στάση της επιχείρησης.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η Green Apple μπορεί να βοηθήσει στον τομέα της Εταιρικής σας ταυτότητας ως προς το σχεδιασμό: